درباره مرکز


تماس با مرکز پژوهشی زلزله

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 مرکز پژوهشی زلزله 31322170 - 31322215 33257435 nematimajid_1974@uk.ac.ir